نامه‌های سرگشاده به رهبر -۳

                                                                                                       پنجشنبه ۲۲ دي ۱۳۹۰

دو یادداشت پیشین را زمانی گذاشتم که هنوز نامه نوشتن به رهبر این‌چنین همگانی و عادی نشده بود و این عمل دارای پیامد و هزینه‌ی بسيار سنگینی برای نویسنده و محلّ انتشار آن بود. حالا البتّه وضع فرق کرده و در آینده چیزهای جدیدی نیز خواهیم دید. این تنها بخشی از نامه‌نگاریهای دو سال اخیر به سیّدعلی خامنه‌ای است که البتّه برخی از آنها سرگشاده نیست. 
  
نامه‌ی عبدالعلی بازرگان
نامه‌ی مهدی خزعلی
نامه‌ی حمزه کرمی
نامه‌ی عبدالکریم سروش 
  
مجموعه نامه‌های  پیشین: یک و دو

۱ نظر:

لطفاً نظرتان همراه با انتخاب یک نام و رعایت اخلاق باشد.

Real Time Web Analytics